Eestimaa esitlus
19.–21. saj võõrkeelsetes reisijuhtides:
retoorika ja ideoloogia
bibliograafia kogumik artiklid osalejad

по-русски 

Kodulehekülg “Vademecum” loodi uurimusliku projekti “Eestimaa esitlus 19.–21. saj võõrkeelsetes reisijuhtides: retoorika ja ideoloogia” raames. Projekti toetas rahaliselt Eesti Teadusfond (grant 7021). Töö projekti kallal toimus 2007.–2008. aa. ning seda teostasid kolm Romaani, germaani ja slaavi filoloogia instituudi Slaavi filoloogia osakonna õppejõudu: professor Ljubov Kisseljova, dotsent Lea Pild ning lektor Tatjana Stepaništševa.

2007. a. detsembris korraldas Tartu Ülikooli vene kirjanduse õppetool rahvusvahelise teadusseminari “Reisijuht kui semiootiline objekt”. Aasta pärast ilmus Tartu Ülikooli kirjastuses teadusartiklite kogumik, mis koostati seminari materjalide põhjal.

Uurimistöö tulemusena valmis ka ulatuslik (kuid kaugeltki mitte lõpule viidud) Eestimaad erinevates keeles kirjeldavate ning eri ajastutesse kuuluvate reisijuhtide bibliograafia. Valitud bibliograafia koostamisel kasutasime oma kolleegide abi, kes lahkesti pakkusid meile oma leide. Kõik need materjalid kajastuvad koduleheküljel “Vademecum”.

Ametlikult on projekt lõpule jõudmas, kuid tegelikult väärib meie uurimustöö ka tulevikus jätkamist. Täname lugejaid vastukaja eest ning ootame teiepoolseid täiendusi reisijuhtide bibliograafia nimistule.

Mõned järeldused “reisijuhtide” projektist

bibliograafia kogumik artiklid osalejad